ละคอนมะนุด คืออะไร ?

    “ละคอนมะนุด” คือละครเวทีประจำคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) มีแนวคิดหลักว่าเป็นละครเวทีที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราทุกคน ซึ่งมีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า HUMDRAMA มาจาก Humanities Drama สร้างสรรค์เป็นละครเวที โดยนำความรู้จากแขนงต่างๆที่ได้ศึกษามาปฏิบัติใช้จริงให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ชำนาญผ่านกระบวนการหลายๆขั้นตอน ต้องใช้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับนิสิตในการประยุกต์ใช้สู่สังคมส่วนรวมต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร. วราพรรณ อภิศุภะโชค

อาจารย์ ดร. ขจร ฝ้ายเทศ

อาจารย์ ปิยะภัทร คงแสนคำ

ประวัติรายชื่อละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2533 ศัตรูของประชาชน

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2535 ต้นส้มแสนรัก

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2536 ครอบครัวคงกระพัน

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2537 ศรัทธาแห่งปรัชญากร

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2539 ต้องบ้า

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2540 เจ้านาย

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2541 เดอะ รูมเมท

ครั้งที่ 8 พ.ศ.2542 ปรารถนารักนิรันดร์

ครั้งที่ 9 พ.ศ.2543 นิทานนิทรา

ครั้งที่ 10 พ.ศ.2544 มรดกอลวน คนอลเวง

ครั้งที่ 11 พ.ศ.2545 รักปิด รักเปิด

ครั้งที่ 12 พ.ศ.2546 ตามศรัทธา

ครั้งที่ 13 พ.ศ.2547 งานเลี้ยง

ครั้งที่ 14 พ.ศ.2548 Double Death

ครั้งที่ 15 พ.ศ.2550 Mertale : The Legend of blue

ครั้งที่ 16 พ.ศ.2551 The Healer คนเพ้อ เมืองเพี้ยน

ครั้งที่ 17 พ.ศ.2552 ๒๕๘๗ : กลิ่นอายพระนคร หลากรักหลบซ่อน จะย้อนกลับมาอีกครา

ครั้งที่ 18 พ.ศ.2553 นาฏอัครา

ครั้งที่ 19 พ.ศ.2554 The Suicide Shop ร้านชำสำหรับคนตาย

ครั้งที่ 20 พ.ศ.2555 In the Frame วานนั้น วันนี้

ครั้งที่ 21 พ.ศ.2556 บางกระโพ้ง

ครั้งที่ 22 พ.ศ.2557 นาครเขษม

ครั้งที่ 23 พ.ศ.2558 TOMORROW ขณะนี้ 6 นาฬิกา

ครั้งที่ 24 พ.ศ.2559 April Rain เมื่อเมษาคือหน้าฝน

ครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 One Last Time กาลครั้งหนึ่งเมื่อฉันเห็นเธอ

ครั้งที่ 26 พ.ศ.2561 เดอะ ไทม์มิชชัน

ครั้งที่ 27 พ.ศ.2562 Bless You Bully ตำนานลับ คลับขี้แกล้ง

Sponsor

© 2020 HUMDRAMA All Rights Reserved